دبستان شهید مرتب بهبهان
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: نیایش غلامی کلاس پنجم - ۱۳٩٠/۸/٥

روزچهارشنبه 27/7/90 جلسه انجمن اولیاء ومربیان دردبستان شهید مرتب برگزارشد

دراین جلسه ابتدا مدیر دبستان سخنانی دررابطه با احترام  بچه ها نسبت به بزرگترها

ایراد سپس مربی بهداشت آقای نخعی درباره مطالب بهداشتی ازجمله بهداشت دهان ودندان

و لزوم خوردن صبحانه سخنرانی کردند درپایان انتخابات اعضای انجمن آغاز شد

بقیه تصاویر در ادامه مطلب نیایش غلامی کلاس پنجم
من نیایش غلامی کلاس پنجم دبستان معلم بهبهان هستم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :